Ochrana osobních údajů

SMARTEO Consulting, a.s. shromažďuje osobní data, která můžou identifikovat specifickou osobu. Operuje pouze s takovými informacemi, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru http://pojisteni.smarteo.cz

Po odeslání dat do našeho systému i v průběhu celého trvání Vaší smlouvy jsou data chráněna a zabezpečena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.